grafika wyrózniająca news ogólnouczelniany

Zasady przyjęcia (w ramach przeniesienia) studentów z Ukrainy na studia na Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

grafika prezentayjna ikony wydziałów

Nabór wniosków do projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”

grafika prezentayjna ikony wydziałów

Informacja o wyborze wniosków złożonych przez studentów w ramach programu „Studenckie Granty Badawcze Europejskiego Miasta Nauki”