Wprowadzone przez

Stypendium Ministra – komunikat dla studentów WNMZ

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, uprzejmie informujemy, iż do dnia 6 października 2020 r. do godz. 9:00 można składać wnioski o przyznanie stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2020/2021. Z uwagi na fakt, że wnioski do Ministerstwa składa się w formie dokumentu elektronicznego, prosimy o ich przekazanie drogą […]

Information for final year Students and this year’s Graduates

Szanowni Państwo, poniżej przekazujemy informację otrzymaną z Università degli Studi del Molise: ” Università degli Studi del Molise is happy to announce the opening of the selections for the admission to the following PhD programmes, organized according to five different disciplinary fields: PhD Programme in Biology and Applied Sciences, PhD Programme in Ecology and Territory, […]

Ogłoszenie Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+

Szanowni Studenci i Doktoranci, ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzony stan epidemii spotkanie ze Studentami i Doktorantami zakwalifikowanymi do Programu Erasmus+ zostało przesunięte na termin, w którym będzie to możliwe. Termin spotkania zostanie ogłoszony, gdy będzie możliwość ustalenie jego daty. prof. dr hab. n. med. Jerzy JochemUczelniany Koordynator Programu Erasmus+