Wprowadzone przez Dagmara Dołęga

Program stypendialny Free State of Bavaria na rok akademicki 2022/2023

Szanowni Studenci, w imieniu Pani Prof. dr hab. n. med. Alicji Grzanki, Dziekana WNMZ oraz w związku z informacją przekazaną przez Pana Prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego, JM Rektora SUM, uprzejmie informuję, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe do programu stypendialnego Free State of Bavaria […]

Komunikat Nr 1/2021/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu z dnia 27.09.2021 r.

Komunikat Nr 1/2021/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu z dnia 27.09.2021 r. w sprawie: spotkania organizacyjnego studentów I roku kierunków prowadzonych przez Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach UWAGA! STUDENTKI i STUDENCI I ROKU Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu w roku akademickim 2021/2022 Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego […]

Leading subjects, 2021/2022 academic year – dentistry program

The courses that cannot be repeated under the conditional enrollment in the 2021/2022 academic year List of leading subjects (in accordance with § 18 (11) of the Study Regulations at the Medical University of Silesia in Katowice), positively assessed by the Faculty Council of the Student Government (Faculty of Medical Sciences in Zabrze) 1st year […]

Przedmioty wiodące w roku akademickim 2021/2022 – kierunek lekarsko-dentystyczny

Przedmioty, które nie mogą być powtarzane w ramach wpisu warunkowego w roku akademickim 2021/2022 Lista przedmiotów wiodących dla kierunku lekarsko-dentystycznego (zgodnie z § 18 ust. 11 Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach), pozytywnie zaopiniowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego WNMZ I rok Anatomia człowieka II rok Fizjologia człowieka Mikrobiologia i immunologia Stomatologia zachowawcza […]