Wprowadzone przez Dariusz Górniak

SZKOLENIE BHP !

Informujemy o terminach szkolenia BHP dla studentów I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach: -26 września 2019 (czwartek) godz. 10.00-13.00 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia  I roku kierunku pielęgniarstwo – I część -26 września 2019 (czwartek) godz. 13.15-16.15 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia  I roku kierunku pielęgniarstwo II część aula A3 im. […]

Studenci pierwszego roku studiów – WNoZ

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Zaprasza studentów pierwszego roku studiów – pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich  na spotkanie informacyjno – organizacyjne, które odbędzie się w dniu 26.09.2019 roku o godzinie 09.00  w auli A-3 im. Prof. W. Zahorskiego ul. Medyków 18 przy ul. Medyków 18 w Katowicach – Ligocie   […]

Egzamin komisyjny: chemia organiczna

UWAGA!!! EGZAMIN KOMISYJNY Z PRZEDMIOTU: CHEMIA ORGANICZNA DLA STUDENTÓW II ROKU KIERUNKU FARMACJA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24.09.2019 r. O GODZINIE 11:30 W KAMPUSIE A, W POKOJU NR 1 WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ W SOSNOWCU ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH PRZY ULICY JEDNOŚCI 8.

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 – WFzOML w Sosnowcu

Uprzejmie informujemy, że do  dnia 7 października 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przyjmowane będą wnioski o przyznanie studentom stypendiów Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2019/2020. Szczegółowe informacje, rozporządzenie Ministra, instrukcja wypełniania formularzy oraz formularze znajdują się na stronie ° Student (menu: więcej → pomoc […]

Egzamin komisyjny: mikrobiologia

UWAGA!!! EGZAMIN KOMISYJNY Z PRZEDMIOTU: MIKROBIOLOGIA DLA STUDENTÓW II ROKU KIERUNKU FARMACJA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23.09.2019 r. O GODZINIE 8:00 W KAMPUSIE E, W POKOJU NR 3 WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ W SOSNOWCU ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH PRZY ULICY JEDNOŚCI 8.