Wprowadzone przez Dariusz Górniak

V ROK – WYKŁAD 09.10.2019

OGŁOSZENIE Studenci V roku Uprzejmie informuję, że wykład  z przedmiotu  ,, Chirurgia III’’ odbędzie się 09.10.2019 (15:15-18:15)  w   dużej Auli Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej przy ul. Reymonta 8 w Katowicach Przepraszamy za utrudnienia Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej , Naczyniowej i Transplantacyjnej.   [Przesłano przez: Joanna Nowakowska]

Studenckie Praktyki Zawodowe

Informujemy, że od 1 października 2019 r. wchodzi w życie nowa Procedura Studenckich Praktyk Zawodowych, zgodnie z którą Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach: przyjmuje wypełnione umowy oraz skierowania na praktykę celem podpisania ich przez osoby upoważnione z ramienia Uczelni; przyjmuje podpisane przez przedstawicieli zakładów pracy/placówek skierowania i/lub umowy celem przygotowania wykazu przebiegu realizacji […]

Egzamin KOMISYJNY: biochemia medyczna

W dniu : 27.09.2019 r  o godz. 13:30, (piątek), przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu,  kampus E, sala nr 3, odbędzie się egzamin komisyjny  dla studentów II roku, II stopnia kierunku Biotechnologia Medyczna z przedmiotu: Biochemia medyczna.   [Przesłano przez: Agnieszka Markowska]

SZKOLENIE BHP !

Informujemy o terminach szkolenia BHP dla studentów I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach: -26 września 2019 (czwartek) godz. 10.00-13.00 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia  I roku kierunku pielęgniarstwo – I część -26 września 2019 (czwartek) godz. 13.15-16.15 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia  I roku kierunku pielęgniarstwo II część aula A3 im. […]

Studenci pierwszego roku studiów – WNoZ

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Zaprasza studentów pierwszego roku studiów – pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich  na spotkanie informacyjno – organizacyjne, które odbędzie się w dniu 26.09.2019 roku o godzinie 09.00  w auli A-3 im. Prof. W. Zahorskiego ul. Medyków 18 przy ul. Medyków 18 w Katowicach – Ligocie   […]