Wprowadzone przez Dariusz Górniak

Egzamin komisyjny: chemia organiczna

UWAGA!!! EGZAMIN KOMISYJNY Z PRZEDMIOTU: CHEMIA ORGANICZNA DLA STUDENTÓW II ROKU KIERUNKU FARMACJA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24.09.2019 r. O GODZINIE 11:30 W KAMPUSIE A, W POKOJU NR 1 WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ W SOSNOWCU ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH PRZY ULICY JEDNOŚCI 8.

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 – WFzOML w Sosnowcu

Uprzejmie informujemy, że do  dnia 7 października 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przyjmowane będą wnioski o przyznanie studentom stypendiów Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2019/2020. Szczegółowe informacje, rozporządzenie Ministra, instrukcja wypełniania formularzy oraz formularze znajdują się na stronie ° Student (menu: więcej → pomoc […]

Egzamin komisyjny: mikrobiologia

UWAGA!!! EGZAMIN KOMISYJNY Z PRZEDMIOTU: MIKROBIOLOGIA DLA STUDENTÓW II ROKU KIERUNKU FARMACJA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23.09.2019 r. O GODZINIE 8:00 W KAMPUSIE E, W POKOJU NR 3 WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ W SOSNOWCU ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH PRZY ULICY JEDNOŚCI 8.

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 – WNoZ

Uprzejmie informujemy, że do  7 października 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach przyjmowane będą wnioski o przyznanie studentom stypendiów Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2019/2020. Szczegółowe informacje, rozporządzenie Ministra, instrukcja wypełniania formularzy oraz formularze znajdują się na stronie ° Student (menu: więcej → pomoc socjalna i stypendia) […]

Wnioski o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że do 07 października 2019 r. można składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego w Katowicach (sekcja ds. socjalno-bytowych, pokój nr 1 parter) wnioski  (3 egz.) wraz z potwierdzeniem osiągnięć (1 egz.) wraz z odwzorowaniami cyfrowymi dokumentów o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020. Szczegółowe informacje dotyczące w/w stypendium znajdują się na […]