Wprowadzone przez Jacek Podżorski

Komunikat w sprawie egzaminów testowych

Szanowni Studenci, Prosimy o zapoznanie się z Zasadami przeprowadzania egzaminu/zaliczenia pisemnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, ustalonymi przez Prorektora ds. Studiów i Studentów w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i wprowadzonymi Zarządzeniem nr 77/2020 Rektora SUM z dnia 18.05.2020 r. [Przesłano przez: […]

Komunikat Nr 1/2020 Prorektora ds. Studiów i Studentów z dnia 15.05.2020 r.

Komunikat Nr 1/2020 Prorektora ds. Studiów i Studentów z dnia 15.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przeprowadzania egzaminu/zaliczenia ustnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach Drodzy Studenci! W trosce o Państwa bezpieczeństwo, mając na uwadze zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia, Uczelnia wprowadziła możliwość […]

Komunikat w sprawie przesunięcia sesji jesiennej LEK i LDEK.

Informujemy, że w dniu 23 kwietnia br. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wystąpił do Ministerstwa Zdrowia z pytaniem w sprawie przesunięcia terminu przeprowadzenia LEK i LDEK dla absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, które to egzaminy w ostatnich latach były realizowane w terminie wrześniowym. Pismem z dnia 11 maja br. Pani Małgorzata Zadorożna Dyrektor Departamentu Kwalifikacji […]

Egzamin komisyjny z przedmiotu Nowe strategie w diagnostyce chorób cywilizacyjnych dla studentów I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA II stopnia

Egzamin komisyjny z przedmiotu Nowe strategie w diagnostyce chorób cywilizacyjnych dla studentów I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA II stopnia, odbędzie się w dniu 18.05.2020r., o godzinie 11:00. Egzamin zostanie przeprowadzony w formie telekonferencji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. [Przesłano przez: Agnieszka Markowska]