Wprowadzone przez Jacek Podżorski

Przydział miejsca w Domu Studenta WZP/WLZ

U W A G A ! STUDENCI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU I WYDZIAŁU ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYTOMIU ubiegający się o przydział miejsca w Domu Studenta w roku akademickim 2019/2020 składają wnioski o przydział miejsca w Domu Studenta w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, 41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2, pok. […]

Przydział miejsca w Domu Studenta WNoZ/WLK

U W A G A ! STUDENCI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W KATOWICACH ORAZ WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU W KATOWICACH ubiegający się o przydział miejsca w Domu Studenta w roku akademickim 2019/2020 składają wnioski o przydział miejsca w terminie do 14 sierpnia 2019 r. w Administracji DS przy ul. Medyków 12A, DS. nr 1 od poniedziałku do […]