Wprowadzone przez Paweł Zaręba

Komunikat w sprawie terminów składania wniosków o 
 „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”

Nawiązując do komunikatu dotyczącego możliwości ubiegania się przez Studentów SUM o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”, informujemy, że Dziekani Wydziałów SUM wyznaczyli następujące terminy składania wniosków:  Studenci Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, w terminie do dnia 4 listopada br. na adres mailowy: Studenci Wydziału Nauk Medycznych w […]

„Książka albo psikus”

Jeśli lubicie połączenie wiedzy i adrenaliny, koniecznie musicie odwiedzić Oddział Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie w dniach 28.10 – 04.11.2021! W tym czasie na Oddziale: – dla ryzykantów gra w wypożyczalni „Książka albo psikus” – dla nieustraszonych w czytelni „Magazyn strachu” – dla przebranych drobne gadżety :) Zapraszamy!  

Nabór wniosków o przyznanie stypendium Studentom kształcącym się na Kierunku Pielęgniarstwo w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca SUM ogłaszamy nabór wniosków do Programu Stypendialnego, którego fundatorem jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM. Dla kogo? Studenci i Studentki III roku studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo prowadzonych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. […]

Komunikat w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Rady Powiatu w Radomiu dla studentów V lub VI roku kształcących się na kierunku lekarskim”

Informujemy, że Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość ubiegania się o „Stypendium Rady Powiatu w Radomiu  dla studentów V lub VI roku kształcących się na kierunku lekarskim” Zasady przyznawania stypendiów przez Radę Powiatu w Radomiu  określa: Uchwała Rady Powiatu w Radomiu nr 373/XXXIV/2021 z dnia  17 września 2021 r https://www.spradom.finn.pl/rok-20211 Jednocześnie wszelkie informacje […]

Informacja – „Role of Polyphenols and Other Phytochemicals in Prevention and Therapy of Civilization Diseases II”

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, że Pan dr Robert Kubina oraz Pani dr hab. Agata Kabała-Dzik zostałi Gościnnymi Edytorami, wydania specjalnego „Role of Polyphenols and Other Phytochemicals in Prevention and Therapy of Civilization Diseases II ” w czasopiśmie Molecules (IF = 4.411). Termin nadsyłania prac mija 30 kwietnia 2022 roku.