Wprowadzone przez Paweł Zaręba

II Ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów ŻYWNOŚĆ. ŻYWIENIE. RYNEK. INNOWACJE W NAUCE I PRAKTYCE

Koło Naukowe Żywieniowców SGGW w Warszawie serdecznie zaprasza studentów oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej do wzięcia udziału w II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Żywność. Żywienie. Rynek. Innowacje w nauce i praktyce”, która odbędzie się w dniu 18.11.2021 r. w formie on-line. Rejestracja trwa do 25.10.2021 r. Dla laureatów sesji przewidziana jest nieodpłatna publikacja w czasopiśmie „Żywność. Nauka. Technologia. […]

Czwarty wykład prof. Michała Toborka pt. „HIV infection in the aging brain”

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów SUM w Katowicach oraz AWF w Katowicach do udziału w kolejnym wykładzie prof. Michała Toborka pt. „HIV infection in the aging brain”, który odbędzie się 21 października, w ramach projektu pt. „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM„. Jesteś studentem i interesujesz się najnowszymi doniesieniami w zakresie […]

Komunikat w sprawie wsparcia finansowego dla studentów – informator Ministra Edukacji i Nauki

Studenci! zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowaną do studentów, dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania (w załączeniu). Załączniki: Broszura – wsparcie finansowe dla studentów […]

Komunikat w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”

Informujemy, że Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”. Zasady przyznawania stypendiów przez Ministra Zdrowia określa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1600) […]

Komunikat

UWAGA! STUDENCI I ROKU KIERUNKÓW Dietetyka I i II stopnia studia niestacjonarne, Zdrowie publiczne I i II stopnia studia stacjonarne, Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym I i II stopnia studia stacjonarne, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na spotkanie […]