logo Uniwersytetu SUM

Kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Bonifraterskim Centrum Medycznym, z siedzibą we Wrocławiu

UWAGA STUDENCI!!!

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Bonifraterskim Centrum Medycznym, z siedzibą we Wrocławiu.

Dodatkowo informujemy, że w ramach porozumienia można realizować praktykę zawodową
w jednostkach należących do spółki tj.:

 1. Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział w Katowicach ul. Leopolda Markiefki 87,
 2. Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział w Krakowie ul. Trynitarska 11
 3. Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział w Łodzi ul. Kosynierów Gdyńskich 61
 4. Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział w Warszawie ul. Sapieżyńska 3
 5. Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu ul. Gen. Romualda Traugutta nr 57/59.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta
na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.

logo Uniwersytetu SUM

Komunikat w sprawie ogłoszenia Zarządu Powiatu w Jaśle o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Jaśle ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Zasady przyznawania stypendium przez Zarząd Powiatu w Jaśle określa Uchwała Nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019r:

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/xv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-26-sierpnia-2019-roku

oraz Uchwała Nr XLIX/337/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 sierpnia 2021r.:

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/xlix-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-25-sierpnia-2021-r

Jednocześnie wszelkie informacje nt. przyznawania stypendium  oraz naboru wniosków wraz z Regulaminem znajdują się na stronie:

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/nabor-wnioskow-stypendialnych-dla-studentow-ksztalcacych-sie-w-szkole-wyzszej-na-kierunku-lekarskim

 Wniosek na druku zgodnym z załącznikiem do Regulaminu należy składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Jaśle  lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Jaśle) w terminie do 15 września danego roku kalendarzowego

Uwaga

Komunikat w sprawie ogłoszenia Burmistrza Miasta Wojcieszów o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2022/2023 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim

Informujemy, że Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2022/2023 dla studentów studiów wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim na uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Zasady przyznawania stypendium przez Gminę Wojcieszów określa Zarządzenie nr 0050.495.2022 Burmistrza Miasta Wojcieszów wraz z załącznikami:

https://gminawojcieszow.bipgmina.pl/wiadomosci/9871/wiadomosc/637061/zarzadzenie_nr_00504952022_z_dnia_27_czerwca_2022_r

 

Jednocześnie wszelkie informacje nt. przyznawania stypendium  oraz naboru wniosków wraz z załącznikami znajdują się na stronie:

https://www.wojcieszow.pl/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-dla-studentow-ksztalcacych-sie-na-kierunku-lekarskim-lub-pielegniarskim/

 

Wniosek na druku określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Wojcieszów, osobiście, pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP w terminie od dnia 27 czerwca 2022 r. do dnia 10 września 2022 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 756 666 511.

Uwaga

Komunikat Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie programu stypendialnego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Informujemy, że Województwo Mazowieckie w roku akademickim 2022/2023 kontynuuje realizację programu stypendialnego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Warunki przyznawania stypendium zostały określone w „Regulaminie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim” przyjętym uchwałą nr 50/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021r., zmienioną uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 131/21 z dnia 12 października 2021r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4710 i 8953):

https://bip.mazovia.pl/pl/bip/sejmik/uchwaly-sejmiku/rejestr-uchwal-sejmiku/nr-5021-z-dn-2021-05-18.html

https://bip.mazovia.pl/pl/bip/sejmik/uchwaly-sejmiku/rejestr-uchwal-sejmiku/uchwala-13121-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2021-10-12.html

Jednocześnie wszelkie informacje nt. przyznawania stypendium  oraz naboru wniosków wraz z załącznikami znajdują się na stronie:

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/zdrowie-i-polityka-spoleczna/stypendia-dla-medykow/ogloszenie-naboru-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-dla-studentow-kierunkow-lekarskich-w-roku-akademickim-20222023.html

Sporządzony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać:

 1. w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie, albo
 2. w formie papierowej, podpisany i przekazany w formie skanu
  pocztą elektroniczną na adres .

Szczegółowe informacje na temat stypendium dla studentów kierunku lekarskiego można uzyskać:

 1. wchodząc na www.mazovia.pl -> zakładka Załatw sprawę -> Zdrowie i polityka społeczna -> Stypendia dla medyków;
 2. pod nr tel. 22 59 79 919 lub 22 59 79 935  albo
 3. wysyłając pytania na adres e-mail: 
logo Uniwersytetu SUM

Kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy: Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

UWAGA STUDENCI!!!

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.