ilustracja wektorowa

Gra o karierę – Biuro Karier dla Ciebie

Informujemy, że Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni w ramach projektu „Gra o karierę – Biuro Karier dla Ciebie”, na terenie trzech Wydziałów, będzie świadczył na rzecz studentów SUM usługi z zakresu doradztwa zawodowego.

Zapraszamy wszystkich studentów na spotkania, które odbędą się w godzinach 9.00 – 14.00:
• w dniu 8 kwietnia 2019 roku w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego z Odziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu;
• w dniu 9 kwietnia 2019 roku w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach;
• w dniu 10 kwietnia 2019 roku w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.


[Przesłano przez: Dorota Turska]

Uwaga

Program stypendialny w Niemczech – GFPS-Polska

Informujemy, że studenci i doktoranci SUM mogą zgłaszać się do programu stypendialnego w Niemczech organizowanego przez Stowarzyszenie GFPS-Polska. Stypendium przyznawane jest na okres październik 2019 – luty 2020 (na semestr zimowy wg niemieckiego kalendarza akademickiego). GFPS oferuje pobyt na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Lipsku, Heidelbergu, Dreźnie, Hamburgu, Monachium, Bremie. Termin nadsyłania zgłoszeń został wyznaczony na 23.04.2019.

Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.

Oprócz finansowania pobytu Stowarzyszenie organizuje dla stypendystów bogaty program kulturalny, pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności.

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej pod adresem:

https://www.gfps.pl/info/,
https://www.facebook.com/gfps.org/posts/1480964002034283


[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk] 

Uwaga

Program stypendiów rządu francuskiego (BGF) w roku 2019/2020

Informujemy, że Instytut Francuski w Polsce rozpoczął przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) w roku 2019/2020.

Program ten finansuje ponad 400 miesięcy stypendiów rocznie i umożliwia wymianę uniwersytecką oraz naukową między Francją i Polską. Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master 2-gi rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat) realizowanego między Francją i Polską.

Wnioski o przyznanie stypendium Master 2 oraz zrealizowanie Doktoratu można składać do 7 marca 2019 roku.

Instytut Francuski w Polsce jest francuską instytucją działającą na rzecz współpracy i wymiany kulturalnej, z siedzibą w Warszawie (ul. Widok 12) i w Krakowie (ul. Stolarska 15).

Placówka podlega ambasadorowi Francji w Polsce.

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej pod adresem:

https://www.institutfrancais.pl/pl/evs/stypendia-rzadu-francuskiego
https://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja


[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]