indeks biblioteczny

Zapraszamy studentów 1-go roku na szkolenie biblioteczne!

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza wszystkich studentów I roku na szkolenia biblioteczne on-line, które odbędą się za pośrednictwem platformy ZOOM.

W czasie szkolenia:

  • opowiemy o zasadach korzystania z czytelni oraz wypożyczalni,
  • nauczymy korzystać z bibliotecznego katalogu oraz z usługi „zdalnego dostępu do zbiorów”,
  • pokażemy jak korzystać z naszych zbiorów on-line,
  • chętni studenci będą mogli zapisać się do Biblioteki oraz zarezerwować pierwsze książki.

Na szkolenia obowiązują zapisy!

Terminy zajęć oraz formularze zapisu dostępne są pod linkami poniżej. Możliwe jest zapisanie się na kilka szkoleń.

Przed szkoleniem do osób zapisanych przez formularz zostanie przesłany mailem link do szkolenia.

logo Uniwersytetu SUM

Praktyki zawodowe w Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

UWAGA STUDENCI!!!

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, z siedzibą przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.

Informacja

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO

Informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego wydłużył termin składania wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022. Wnioski będzie można składać do 19 września br.
Warunki przyznawania stypendiów zostały określone w „Regulaminie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim”, który stanowi załącznik do uchwały nr 50/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021r.
Szczegółowe informacje, zawierające kryteria naboru oraz zasady składania wniosków 
i przyznawania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl

słoik z monetami, u góry słoika nałożony biret.

Stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla Studentów SUM

Wszystkich kandydatów na studia na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne z przyjemnością informujemy, że Rada Powiatu Tarnogórskiego w dniu 24 czerwca 2021 r. podjęła Uchwałę nr XXXII/293/2021 w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Tarnogórski – studentów I roku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Stypendium będzie przyznawane studentom, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową prowadzoną przez Powiat Tarnogórski oraz otrzymali najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym warunkującym do przyjęcia na studia do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Wniosek o przyznanie Stypendium należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w terminie do dnia 15 października r.

Uchwała dostępna jest pod linkiem; https://powiat.tarnogorski.pl/2021/06/26/stypendium-na-start

Zachęcamy absolwentów szkół tarnogórskich do podjęcia kształcenia w SUM-ie.

 

[Przesłano przez: Justyna Skolik]

 

Praktyki zawodowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

UWAGA STUDENCI!!!

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym
im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.