Informacja

Leading subjects, 2021/2022 academic year – dentistry program

The courses that cannot be repeated under the conditional enrollment in the 2021/2022 academic year

List of leading subjects (in accordance with § 18 (11) of the Study Regulations at the Medical University of Silesia in Katowice), positively assessed by the Faculty Council of the Student Government (Faculty of Medical Sciences in Zabrze)

1st year of study
Human anatomy

2nd year of study
Human physiology
Microbiology and immunology
Preclinical conservative dentistry
Preclinical endodontics

3rd year of study
Pharmacology

4th year of study
Dental radiology

Moreover, a conditional enrollment cannot be granted in subjects continued in the next year of study, in accordance with  § 18 (1)(c) of the Study Regulations at the Medical University of Silesia in Katowice.

Informacja

Przedmioty wiodące w roku akademickim 2021/2022 – kierunek lekarsko-dentystyczny

Przedmioty, które nie mogą być powtarzane w ramach wpisu warunkowego w roku akademickim 2021/2022

Lista przedmiotów wiodących dla kierunku lekarsko-dentystycznego (zgodnie z § 18 ust. 11 Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach), pozytywnie zaopiniowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego WNMZ

I rok
Anatomia człowieka

II rok
Fizjologia człowieka
Mikrobiologia i immunologia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna
Endodoncja przedkliniczna

III rok
Farmakologia

IV rok
Radiologia stomatologiczna

Ponadto, warunkowy wpis nie może być udzielony z przedmiotów kontynuowanych w następnym roku studiów zgodnie z Regulaminem studiów w SUM (§ 18 ust. 1 c).

Informacja

Przedmioty wiodące w roku akademickim 2021/2022 – kierunek Ratownictwo medyczne

Przedmioty, które nie mogą być powtarzane w ramach wpisu warunkowego w roku akademickim 2021/2022

Lista przedmiotów wiodących dla kierunku ratownictwo medyczne (zgodnie z § 18 ust. 11 Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach), pozytywnie zaopiniowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego WNMZ

I rok
Anatomia
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej
Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc
Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych
Farmakologia i toksykologia

II rok
Neurologia
Choroby zakaźne i tropikalne
Kardiologia

Ponadto, warunkowy wpis nie może być udzielony z przedmiotów kontynuowanych w następnym roku studiów zgodnie z Regulaminem studiów w SUM (§ 18 ust. 1 c).

Informacja

Przedmioty wiodące w roku akademickim 2021/2022 – kierunek lekarski, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Przedmioty, które nie mogą być powtarzane w ramach wpisu warunkowego w roku akademickim 2021/2022

Lista przedmiotów wiodących (zgodnie z § 18 ust. 11 Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach), zatwierdzona przez Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu oraz Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach oraz pozytywnie zaopiniowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego WNMZ

rok I
Anatomia;
Histologia, cytofizjologia i embriologia;

rok II
Biochemia z elementami chemii;
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej;
Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych;

rok III
Patofizjologia;
Mikrobiologia;
Farmakologia i toksykologia;

rok IV
Patologia;
Neurologia;
Diagnostyka obrazowa;

rok V
Anestezjologia i intensywna terapia;

Ponadto, warunkowy wpis nie może być udzielony z przedmiotów kontynuowanych w następnym roku studiów zgodnie z Regulaminem studiów w SUM (§ 18 ust. 1 c).

wykład Life Style Modulations and fitness of the brain

Wykład prof. Michała Toborka pt. „Life style modulations and fitness of the brain”

Szanowni Studenci!

Serdecznie zapraszamy Was na pierwszy wykład wybitnego naukowca, biotechnologa i pedagoga, Absolwenta naszej Uczelni – prof. Michała Toborka,  zatrudnionego w University of Miami na zaszczytnym stanowisku Leonard M. Miller Professor of Biochemistry and Molecular Biology!

W wykładzie pt. „Life style modulations and fitness of the brain” Pan Profesor przedstawi niezwykle ciekawą tematykę wpływu czynników środowiskowych oraz biologicznych na kondycję mózgu.

W wykładzie może wziąć udział każdy zainteresowany student, wystarczy w dniu 20 maja o godzinie 16:00 zalogować się na platformie ZOOM pod adresem: https://zoom.us/j/93684861808?pwd=aWFHNXNFV0YxNGxiOSsrL2xuZG9aZz09.

Wykład jest pierwszym z serii zajęć prowadzonych przez Pana Profesora w ramach projektu „Zwiększenie potencjału naukowo-dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM” współfinansowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w programie „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki”. Głównym założeniem programu jest wsparcie szkół wyższych z terenu Górnego Śląska i Zagłębia w działaniach mających na celu uatrakcyjnienie ich oferty naukowej i dydaktycznej oraz przekonanie uczniów szkół średnich do wyboru śląskich i zagłębiowskich uczelni do kontynuowania nauki.

Więcej informacji na temat planowanych wykładów, projektu oraz prowadzącego zajęcia można znaleźć na stronie Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w zakładce „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki”: http://biochemzab.sum.edu.pl/?r=site/art&id=51.