Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

UWAGA STUDENCI!!!

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, z siedzibą przy Alei Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.

Informacja

Informacja w sprawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r.

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu,

w nawiązaniu do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, Dz.U.2021.668, prosimy osoby chętne do pomocy w procesie przeprowadzania szczepień przeciw COVID-19 o przesłanie swojego zgłoszenia na adres . Stosowne zaświadczenia będą wydawane po 19 kwietnia 2021 r.

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. n. med. Alicja Grzanka,
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

logo Uniwersytetu SUM

Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu Warsztaty OSCE

Zapraszamy do udziału  w kolejnych edycjach szkolenia „Warsztaty OSCE:

Nowoczesne formy weryfikacji efektów kształcenia praktycznego w oparciu o zaawansowane systemy symulatorów medycznych i standaryzowanych pacjentów”, które odbędzie się w formule hybrydowej – część teoretyczna w formie on-line, część praktyczna – stacjonarnie – w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (ul. Medyków 8b, 40-752 Katowice) w dniach:

III edycja: 

10, 11 kwietnia 2021 r. (w formule on-line)

8, 9 maja 2021 r. (stacjonarnie w CDiSM)

12, 13 czerwca 2021 r. (stacjonarnie w CDiSM)

IV edycja: 

24, 25 kwietnia 2021 r. (w formule on-line) 

22, 23 maja 2021 r. (stacjonarnie w CDiSM)

19, 20 czerwca 2021 r. (stacjonarnie w CDiSM)

Koszty udziału w szkoleniu są pokrywane ze środków projektu POWER.

Każdy dzień szkoleniowy trwa od 9:00 do 16:30.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej CDISM .

http://www.cdism.sum.edu.pl/projekt-power/szkolenia-i-konferencje/

Informacja

Informacja dla Pracowników naukowo-badawczych WNMZ dot. testowania narzędzia do korekt językowych firmy Writefull

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma Pani prof. dr hab. n. med. Katarzyny Mizi-Stec, Prorektora ds. Nauki SUM, uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci testowania narzędzia do korekt językowych firmy Writefull.

Writefull został zaprojektowany jako narzędzie do korekty tekstów naukowych w jezyku angielskim. Poprawki opierają sie na rzeczywistym zastosowaniu danego słowa czy struktury gramatycznej, zależnym od kontekstu, a nie ustalonym w zestawie reguł gramatycznych.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się Pracowników naukowo-dydaktycznych WNMZ zainteresowanych testowaniem ww. narzędzia w ramach 30-dniowej darmowej licencji testowej. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do czwartku 25 lutego 2021 r. (włącznie) na adres

 

Z poważaniem,

Kolegium Dziekańskie WNMZ

Informacja

the 5th International Health Sciences Conference (IHSC 2021)

Szanowni Studenci,

w oparciu o pismo Students` Scientific Society of the Lithuanian University uprzejmie informujemy, że w dniach 29-30 kwietnia 2021 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja pod nazwą the 5th International Health Sciences Conference (IHSC 2021), która adresowana jest do studentów różnych kierunków medycznych i farmaceutycznych.

Termin złożenia rejestracji upływa z dnia 28 lutego 2021 r. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem www.ihsc.eu, albo drogą elektroniczną: .