Informacja

Przedmioty wiodące w roku akademickim 2020/2021 – kierunek lekarski

Przedmioty, które nie mogą być powtarzane w ramach wpisu warunkowego w roku akademickim 2020/2021

Lista przedmiotów wiodących (zgodnie z § 18 ust. 11 Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach), zatwierdzona przez Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu oraz Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach oraz pozytywnie zaopiniowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego WNMZ

rok I
Anatomia;
Histologia, cytofizjologia i embriologia;

rok II
Biochemia z elementami chemii;
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej;
Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych;

rok III
Elementy patofizjologii;
Mikrobiologia;
Farmakologia i toksykologia;

rok IV
Patologia;
Farmakologia i toksykologia; Neurologia;
Diagnostyka obrazowa;

rok V
Anestezjologia i intensywna terapia;

Ponadto, warunkowy wpis nie może być udzielony z przedmiotów kontynuowanych w następnym roku studiów zgodnie z Regulaminem studiów w SUM (§ 18 ust. 1 c).

Program stażowy „Leaders for Future”

Szanowni Studenci,

w związku z pismem Pana prof. dr hab. n. med. Jerzego Stojko, Prorektora ds. Studiów i Studentów z dnia 11 lutego 2021 r., uprzejmie informujemy o możliwości zarejestrowania się w programie stażowym „Leaders for Future”, który adresowany jest do studentów w Polsce. Termin rejestracji upływa dnia 21 lutego 2021 r. Szczegółowe informacje dostepne są pod adresem   https://en.copernicusberlin.de/internship .

Informacja została przekazana do Uczelni przez niemiecką organizację młodzieżową COPERNICUS BERLIN.

Informacja

Leading subjects, 2020/2021 academic year – dentistry program

The courses that cannot be repeated under the conditional enrollment in the 2020/2021 academic year

List of leading subjects (in accordance with § 18 (11) of the Study Regulations at the Medical University of Silesia in Katowice), positively assessed by the Faculty Council of the Student Government (Faculty of Medical Sciences in Zabrze)

1st year of study
Human anatomy

2nd year of study
Human physiology
Microbiology and immunology
Preclinical conservative dentistry
Preclinical endodontics

3rd year of study
Pharmacology

4th year of study
Dental radiology

Moreover, a conditional enrollment cannot be granted in subjects continued in the next year of study, in accordance with  § 18 (1)(c) of the Study Regulations at the Medical University of Silesia in Katowice.

Informacja

Przedmioty wiodące w roku akademickim 2020/2021 – kierunek Ratownictwo medyczne

Przedmioty, które nie mogą być powtarzane w ramach wpisu warunkowego w roku akademickim 2020/2021

Lista przedmiotów wiodących dla kierunku ratownictwo medyczne (zgodnie z § 18 ust. 11 Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach), pozytywnie zaopiniowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego WNMZ

I rok
Anatomia
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej
Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc
Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych
Farmakologia i toksykologia

II rok
Intensywna terapia
Neurologia
Choroby wewnętrzne
Pediatria

Ponadto, warunkowy wpis nie może być udzielony z przedmiotów kontynuowanych w następnym roku studiów zgodnie z Regulaminem studiów w SUM (§ 18 ust. 1 c).

Informacja

Przedmioty wiodące w roku akademickim 2020/2021 – kierunek lekarsko-dentystyczny

Przedmioty, które nie mogą być powtarzane w ramach wpisu warunkowego w roku akademickim 2020/2021

Lista przedmiotów wiodących dla kierunku lekarsko-dentystycznego (zgodnie z § 18 ust. 11 Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach), pozytywnie zaopiniowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego WNMZ

I rok
Anatomia człowieka

II rok
Fizjologia człowieka
Mikrobiologia i immunologia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna
Endodoncja przedkliniczna

III rok
Farmakologia

IV rok
Radiologia stomatologiczna

Ponadto, warunkowy wpis nie może być udzielony z przedmiotów kontynuowanych w następnym roku studiów zgodnie z Regulaminem studiów w SUM (§ 18 ust. 1 c).