Uwaga

Konferencja Międzynarodowa the 5th International Health Sciences Conference (IHSC 2021)

Szanowni Studenci,

Uprzejmie informuję, że Students` Scientific Society of the Lithuanian University informuje o konferencji międzynarodowej „the 5th International Health Sciences Conference (IHSC 2021)”, adresowanej do studentów różnych kierunków medycznych i farmaceutycznych. Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 kwietnia 2021 r.

Termin złożenia rejestracji upływa dnia 28 lutego 2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.ihsc.eu lub drogą elektroniczną:

zegar w stylu retro

Zmiana godzin pracy Dziekanatu WNMK

W związku z prowadzeniem zajęć przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość dla studentów wszystkich kierunków studiów, uprzejmie informuję, że popołudniowe dyżury Dziekanatu WNMK (w godz. 15.30-18.00) zostają zawieszone do odwołania. O kolejnych ewentualnych zmianach godzin pracy Dziekanatu będziemy informować Państwa na bieżąco

herb SUM

Komunikat Nr 8/2020 z dnia 25.11.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szanowni Państwo – Studenci, Doktoranci, Członkowie Wspólnoty Uczelni

Od dnia 30 listopada 2020 r. zaleca się:

 1. realizację w formie stacjonarnej (kontaktowej) lub hybrydowej ćwiczeń, w tym klinicznych, wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem lub zapewnienia warunków symulowanych oraz zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, tylko dla studentów ostatnich roczników każdego poziomu studiów (I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich) na wszystkich kierunkach i formach kształcenia prowadzonych w j. polskim.

  Jednocześnie, przedłuża się do odwołania zawieszenie prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej na pozostałych latach studiów każdego poziomu, na wszystkich kierunkach i formach kształcenia prowadzonych w j. polskim.

 2. realizację praktyk wakacyjnych i śródrocznych na każdym roku i poziomie studiów, zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 161/2020 z dnia 08.09.2020 r. z późn. zm. Rektora SUM.

Zajęcia w formie kontaktowej winny być realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i panujących warunków epidemicznych.
Jednocześnie rekomenduje się monitorowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej SUM dot. dalszych wytycznych odnośnie realizacji zajęć dydaktycznych.

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

 

[Przesłano przez: Justyna Bula]

Parlament Studentów RP

Konkurs Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na prace dyplomowe i rozprawy doktorskie w ramach projektu “Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów”.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu “Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów” jako zadanie zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konkursu jest promocja wysokiej jakości prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich poprzez wyróżnienie i nagrodzenie autorów najlepszych prac dyplomowych studiów I, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz rozpraw doktorskich.

W ramach konkursu Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przyzna nagrody finansowe za prace dyplomowe i rozprawy doktorskie z zakresu:

 • innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki;
 • nauki na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym);
 • edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.

Nagrody zostaną przyznane w w/w kategoriach oddzielnie za:

 • pracę dyplomową na studiach I stopnia;
 • pracę dyplomową na studiach II stopnia lub jednolitych magisterskich;
 • rozprawę doktorską.

Uczestnikami konkursu mogą być autorzy prac dyplomowych i rozpraw doktorskich, które zostały obronione w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. Prace dyplomowe i rozprawy doktorskie mogą dotyczyć wszelkich dyscyplin nauki, o ile mieszczą się w zakresie tematycznym wskazanym powyżej.

Nagrody za najlepszą pracę kończącą studia I stopnia wynoszą:
4 000 zł (I miejsce),
3 000 zł (II miejsce) lub 2 000 zł (III miejsce), za pracę magisterską to: 6 000 zł (I miejsce),
5 000 zł (II miejsce) lub 4 000 zł (III miejsce), a za pracę doktorską: 10 000 zł (I miejsce), 8 000 zł (II miejsce) i 6 000 zł (III miejsce).

Szczegółowy Regulamin konkursu znajduje się na stronie  https://konkurs.psrp.org.pl/assets/Regulamin_konkursu.pdf.

Zgłoszenia trwają do 1 listopada 2020 r.

Zapraszamy do udziału!

kultura psrp

Konkurs Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej „Aktywność kulturalna w środowisku akademickim”

Konkurs ma za zadanie nagrodzić osoby oraz organizacje i zespoły działające aktywnie na rzecz promowania kultury w środowisku akademickim.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów” jako zadanie zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Celem konkursu jest promocja aktywności kulturalnej w środowisku akademickim.

W ramach konkursu Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przyzna nagrody finansowe za wkład w rozwój kultury studentów w kategoriach:

 • osoba wyróżniająca się i zaangażowana;
 • opiekun (wsparcie studenckich aktywności kulturalnych);
 • zespół/organizacja w kategorii muzyka (np. zespół, chór);
 • zespół/organizacja w kategorii inna działalność kulturalna (np. zespół teatralny);

Nagrody dla zespołów/organizacji:

 • I miejsce – 15 000 zł,
 • II miejsce – 10 000 zł,
 • III miejsce – 5 000 zł.

Nagrody dla osób indywidualnych:

 • I miejsce – 5 000 zł,
 • II miejsce – 3 000 zł,
 • III miejsce – 2 000 zł.

Opis działalności może maksymalnie obejmować okres od 1.10.2017 r. do 30.09.2020 r.
Szczegółowy Regulamin konkursu znajduje się na stronie https://kultura.psrp.org.pl/assets/Regulamin_konkursu_kultura.pdf.

Zgłoszenia trwają do 8 listopada 2020 r. – www.kultura.psrp.org.pl.

Zapraszamy do udziału!