monety i finanse

Ogłoszenie o stypendiach dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarstwie lub położnictwie

Informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunków medycznych.

Stypendium może być przyznane studentowi III, IV, V lub VI roku studiów kierunku lekarskiego w kwocie 2000 zł brutto miesięcznie.

W przypadku studentów studiujących na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo stypendium przyznawane jest studentowi III stoku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia. Wysokość stypendium wynosi 1200 zł brutto.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.

Wniosek wraz z załącznikami zainteresowani powinni złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze lub przesłać pocztą w terminie od 21 września 2020 r. do 31 października 2020 r.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Szczegółowe warunki związane z naborem wniosków są zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.lubuskie.pl

[Przesłano przez: Patrycja Matusińska]

kobieta w rozmowie z psychologiem

TERAPIA DLA STUDENTÓW

Studentko/ Studencie

Może towarzyszy Twojemu życiu często lęk, niepokój, masz niskie poczucie swojej wartości, stale szukasz potwierdzenia siebie w różnych formach aktywności zewnętrznej, masz kolejny nieudany związek, utraconą przyjaźń, zaczynasz wchodzić w jakieś uzależnienie?

Zazwyczaj źródłem tego jest Twoja przeszłość, a zwłaszcza to co działo się w Twojej rodzinie.

Dlatego warto w czasie studiów poukładać swoją przeszłość poprzez terapię.

Czy terapia jest dla Ciebie?

Odpowiedź znajdziesz czytając książkę „Rozwinąć skrzydła”, wykonując test i słuchając audycji o terapii. Książkę, test oraz audycję znajdziesz na stronie: http://rozwinacskrzydla.pl/

Na powyższej stronie internetowej znajdują się także szczegóły związane z terapią.

Na prośbę ks. dr hab. Grzegorza Poloka, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przekazujemy powyższą informację, skierowaną do studentów.

praca przy laptopie

Zaproszenie do wzięcia udziału w webinarze #porozmawiajmyotwarcie o telemedycynie w praktyce

Serdecznie zapraszamy studentów medycyny do wzięcia udziału w webinarze „#porozmawiajmyotwarcie o telemedycynie w praktyce” organizowanym  w ramach programu Recepta na sukces i IFMSA-Poland.

Pandemia COVID-19 zmieniła obraz pracy lekarza, wymuszając zmiany w kontakcie z pacjentami oraz błyskawiczne wprowadzenie rozwiązań tele-informatycznych. Czy zostaną one z nami na stałe?

Grono ekspertów webinaru opowie na temat:

  • Aspektów prawnych związanych z telemedycyną
  • Psychologicznego aspektu w komunikacji lekarz-pacjent.
  • Komunikacji za pomocą telemedycyny –  z perspektywy lekarza jak i pacjenta
  • Miejsca telemedycyny w systemie opieki zdrowotnej. Jak wykorzystywać nowe technologie z korzyścią dla pacjenta i lekarza? Co nowego przyniesie przyszłość w rozwoju technologii telemedycznych?
  • Wyzwań komunikacyjnych i oczekiwań pacjentów wobec telekonsultacji.

W dobie zmian związanych z pandemią COVID-19  telemedycyna rozwinęła się dynamicznie i  z pewnością zostanie z nami na długo, będzie się rozwijać. To kolejne wyzwanie dla przyszłych lekarzy zarówno pod  kątem komunikacji  z  pacjentem, ale również ze względu na uwarunkowania prawne dotyczące zdalnych wizyt. Webinar będzie praktyczną dawką wiedzy dla studentów dlatego zachęcamy do uczestnictwa w nim.

Webinar jest darmowy i nie trzeba się na niego rejestrować. Więcej szczegółów na temat samego wydarzenia i ekspertów, którzy go poprowadzą w linku do wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/1031335253984545  oraz na stronie www.facebook.com/ReceptaNaSukcesMed

 

Zapraszamy!

 

online

Stypendium Ministra-komunikat dla studentów WNMK

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o przyznanie stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2020/2021 należy przesłać w terminie do dnia 5 października br. Z uwagi na fakt, że wnioski do Ministerstwa składa się w formie dokumentu elektronicznego, prosimy o ich przekazanie drogą elektroniczną na adres e-mail: wraz z odwzorowaniem cyfrowym dokumentów, o których mowa § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1600). Powinien to być osobny plik PDF zawierający skany osiągnięć – z opisaniem, którego osiągnięcia dotyczy dany skan. Ponadto, do wniosku obowiązkowo należy dołączyć również oświadczenie studenta (osobny plik PDF- skan) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

indeks biblioteczny

Funkcjonowanie Biblioteki SUM od 01.10.2020 r.

Informujemy, że od 21 września 2020 r. poprzez system biblioteczny będzie można zamawiać do wypożyczenia książki. Powyższe będzie możliwe po zalogowaniu się na stronę: https://primo-48slam.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?tab=aleph_tab&sortby=rank&vid=48SLAM_VIEW&lang=pl_PL

Jednocześnie od 1 października br. zostaną wprowadzone nowe zasady korzystania z wypożyczalni oraz czytelni Biblioteki SUM w Katowicach oraz jej Oddziałach. Zasady zapewniające bezpieczeństwo jej Użytkownikom, zostaną opublikowane wkrótce na stronie internetowej:  biblioteka.sum.edu.pl.

Dodatkowo informujemy, że terminy zwrotu wypożyczonych przez czytelników książek zostają przedłużone do 30 października br.

Obecnie zachęcamy nowych Czytelników do zapisywania się do Biblioteki przez formularz elektroniczny https://aleph.sum.edu.pl/F?func=bor-new-0

Jednocześnie zachęcamy do zwrotów książek przez trezor, znajdujący się przy Oddziale w Katowicach-Ligocie, a w przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego (link do kontaktu: https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=94&Itemid=207&lang=pl)

Prosimy o obserwowanie komunikatów na stronie www.biblioteka.sum.edu.pl, a także na profilu FB Biblioteki SUM w Katowicach.