indeks biblioteczny

Zapraszamy studentów 1-go roku na szkolenie biblioteczne!

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza wszystkich studentów I roku na szkolenia biblioteczne on-line, które odbędą się za pośrednictwem platformy ZOOM.

W czasie szkolenia:

  • opowiemy o zasadach korzystania z czytelni oraz wypożyczalni,
  • nauczymy korzystać z bibliotecznego katalogu oraz z usługi „zdalnego dostępu do zbiorów”,
  • pokażemy jak korzystać z naszych zbiorów on-line,
  • chętni studenci będą mogli zapisać się do Biblioteki oraz zarezerwować pierwsze książki.

Na szkolenia obowiązują zapisy!

Terminy zajęć oraz formularze zapisu dostępne są pod linkami poniżej. Możliwe jest zapisanie się na kilka szkoleń.

Przed szkoleniem do osób zapisanych przez formularz zostanie przesłany mailem link do szkolenia.

logo Uniwersytetu SUM

Praktyki zawodowe w Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

UWAGA STUDENCI!!!

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, z siedzibą przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.

słoik z monetami, u góry słoika nałożony biret.

Stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla Studentów SUM

Wszystkich kandydatów na studia na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne z przyjemnością informujemy, że Rada Powiatu Tarnogórskiego w dniu 24 czerwca 2021 r. podjęła Uchwałę nr XXXII/293/2021 w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Tarnogórski – studentów I roku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Stypendium będzie przyznawane studentom, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową prowadzoną przez Powiat Tarnogórski oraz otrzymali najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym warunkującym do przyjęcia na studia do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Wniosek o przyznanie Stypendium należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w terminie do dnia 15 października r.

Uchwała dostępna jest pod linkiem; https://powiat.tarnogorski.pl/2021/06/26/stypendium-na-start

Zachęcamy absolwentów szkół tarnogórskich do podjęcia kształcenia w SUM-ie.

 

[Przesłano przez: Justyna Skolik]

 

Praktyki zawodowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

UWAGA STUDENCI!!!

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym
im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.

 

herb SUM

Przedmioty wiodące w roku akademickim 2021/2022

Przedmioty wiodące w roku akademickim 2021/2022

Lista przedmiotów wiodących, które nie będą możliwe do powtarzania w ramach wpisu warunkowego

zdrowie publiczne I stopnia:

I rok: epidemiologia, podstawy zdrowia publicznego

zdrowie publiczne II stopnia:

I rok: współczesne problemy środowiska naturalnego, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

zarządzanie ryzykiem zdrowotnym I stopnia:

I rok: procedury w medycynie, modyfikowalne czynniki ryzyka zdrowia

II rok: bezpieczeństwo środowiskowe, ryzyko zdrowotne

zarządzanie ryzykiem zdrowotnym II stopnia:

I rok: profilaktyka zdrowotna, infrastruktura informatyczna w ochronie zdrowia

dietetyka I stopnia:

I rok: pracownia żywienia i dietetyki, podstawy żywienia człowieka

II rok: technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo, analiza i ocena jakości żywności

dietetyka II stopnia:

I rok: edukacja i poradnictwo żywieniowe, żywienie kliniczne

Ponadto, warunkowy wpis nie może być udzielony z przedmiotów kontynuowanych w następnym roku studiów zgodnie z Regulaminem studiów w SUM (§ 18 ust. 1 c).