logo DAAD

Warsztaty Research Network International Master Days w dniach 31 sierpnia i 2 września 2021 roku

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu w partnerstwie z Uniwersytetem Nauk Stosowanych FOM w Essen serdecznie zaprasza studentów studiów magisterskich zainteresowanych działalnością naukową w obszarze nauk o zdrowiu do uczestnictwa w warsztatach Research Network International Master Days w dniach 31 sierpnia i 2 września 2021 roku. Warsztaty są doskonałą okazją do wzbogacenia swoich doświadczeń w zakresie przygotowywania i realizacji projektów naukowych, udoskonalenia badań realizowanych w ramach przygotowywanej pracy magisterskiej, a także poznania ciekawych osób i nawiązania wartościowych międzynarodowych kontaktów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie do 15 lipca 2021 roku krótkiego listu motywacyjnego oraz opisu projektu realizowanego w ramach pracy magisterskiej na adres: .

Liczba miejsc ograniczona!

 

Plakat w formie pliku PDF

 

[Przesłano przez: Karolina Holeczek]

 

herb SUM

W dniu 4.06.2021 r. Dziekanat WNoZB będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 4.06.2021 r. (piątek) Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu będzie nieczynny.

 

Pracownicy Dziekanatu
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Komunikat Dziekana WNoZB

Komunikat z dnia 19.05.2021 r.
w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych
w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

w związku z licznymi zapytaniami studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM w Katowicach, dotyczącymi dopuszczalnych form realizacji studenckich praktyk zawodowych, informuję, że zgodnie z obowiązującymi komunikatami JM Rektora dopuszcza się odbywanie praktyk wyłącznie w formie stacjonarnej.

Niedopuszczalna jest realizacja praktyk z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Z wyrazami szacunku,
dr hab. n. med. Sebastian Grosicki, prof. SUM

Dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 

wykład Life Style Modulations and fitness of the brain

Wykład prof. Michała Toborka pt. „Life style modulations and fitness of the brain”

Szanowni Studenci!

Serdecznie zapraszamy Was na pierwszy wykład wybitnego naukowca, biotechnologa i pedagoga, Absolwenta naszej Uczelni – prof. Michała Toborka,  zatrudnionego w University of Miami na zaszczytnym stanowisku Leonard M. Miller Professor of Biochemistry and Molecular Biology!

W wykładzie pt. „Life style modulations and fitness of the brain” Pan Profesor przedstawi niezwykle ciekawą tematykę wpływu czynników środowiskowych oraz biologicznych na kondycję mózgu.

W wykładzie może wziąć udział każdy zainteresowany student, wystarczy w dniu 20 maja o godzinie 16:00 zalogować się na platformie ZOOM pod adresem: https://zoom.us/j/93684861808?pwd=aWFHNXNFV0YxNGxiOSsrL2xuZG9aZz09.

Wykład jest pierwszym z serii zajęć prowadzonych przez Pana Profesora w ramach projektu „Zwiększenie potencjału naukowo-dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM” współfinansowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w programie „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki”. Głównym założeniem programu jest wsparcie szkół wyższych z terenu Górnego Śląska i Zagłębia w działaniach mających na celu uatrakcyjnienie ich oferty naukowej i dydaktycznej oraz przekonanie uczniów szkół średnich do wyboru śląskich i zagłębiowskich uczelni do kontynuowania nauki.

Więcej informacji na temat planowanych wykładów, projektu oraz prowadzącego zajęcia można znaleźć na stronie Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w zakładce „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki”: http://biochemzab.sum.edu.pl/?r=site/art&id=51.

Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

UWAGA STUDENCI!!!

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, z siedzibą przy Alei Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.