Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Główny Urząd Statystyczny organizuje Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki.
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki spośród prac obronionych na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2020/2021, które uzyskały pozytywną ocenę.
Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie ich autorzy za pośrednictwem aplikacji do zgłoszeń dostępnej pod adresem konkursnaprace.stat.gov.pl do 30 czerwca 2022 r. Spośród zgłoszonych oraz zakwalifikowanych do udziału w Konkursie prac magisterskich i doktorskich Komitet Konkursowy wyłoni laureatów trzech najlepszych prac magisterskich i trzech najlepszych prac doktorskich, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne.

Nagrody przewidziane dla najlepszych prac magisterskich:
I miejsce – nagroda 5.000 zł
II miejsce- nagroda 3.000 zł
III miejsce- nagroda 2.000 zł
Nagrody przewidziane dla najlepszych prac doktorskich:
I miejsce – nagroda 10.000 zł
II miejsce- nagroda 7.000 zł
III miejsce- nagroda 5.000 zł
Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w konkursie oraz regulamin dostępny jest na stronie: konkursnaprace.stat.gov.pl.  Ulotka

logo Uniwersytetu SUM

Studenckie praktyki zawodowe w ICZ Healthcare Sp. z o.o. Szpital Żywiec.

UWAGA STUDENCI!!!

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a ICZ Healthcare Sp. z o.o. Szpital Żywiec z siedzibą przy ul. Pola Lisickich 80, 34-300 Żywiec.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.

logo Uniwersytetu SUM

Kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych – ZOZ Olesno.

UWAGA STUDENCI!!!

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
z siedzibą przy ul. Klonowej 1, 46-300 Olesno.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.

logo Uniwersytetu SUM

Stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe / sportowe na rok akademicki 2021/2022

Szanowni Studenci!

W nawiązaniu do komunikatu w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022” uprzejmie informuję, iż Studenci zainteresowani ww. stypendium powinni wysłać wniosek w formie elektronicznej (edytowalnej) wraz z oświadczeniem (osobny plik w PDF) w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 05.11.2021r. na adres Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu .

 

 

plakat

Noc Bibliotek już jutro!

plakat

Oddział Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie zaprasza wszystkich chętnych na Noc Bibliotek, która dobędzie się 09.10 (sobota) w godzinach 17.00 -22.00.

W tym dniu, w programie imprezy m. in.:

  • biblioteczny urbex po zmroku
  • kawę i herbatę bez ograniczeń
  • relaks na bibliotecznym tronie
  • wypożyczanie bez umawiania terminu

Życzmy wspaniałej przygody!