komunikat

Przypominamy o obowiązkowym szkoleniu BHP

Studenci, którzy w roku akademickim 2020/2021 rozpoczęli studia I lub II stopnia, mają obowiązek odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy za pośrednictwem kursu udostępnionego na platformie  elearningowej.

Zaliczenie szkolenia wymaga:

  1. Zapoznania się z prezentacją
  2. Rozwiązania testu
  3. Zatwierdzenie oświadczenia

UWAGA :
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy można uzupełnić do 15 stycznia 2021 r.

W razie wątpliwości proszę o kontakt z:
Inspektor BHP SUM w Katowicach
mgr inż. Małgorzata Porębska
tel.32/20-88-650

Uwaga

Komunikat

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż sobotnie dyżury Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu zostają zawieszone do odwołania, w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach studiów przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość.

O kolejnych ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

herb SUM

Komunikat Nr 8/2020 z dnia 25.11.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szanowni Państwo – Studenci, Doktoranci, Członkowie Wspólnoty Uczelni

Od dnia 30 listopada 2020 r. zaleca się:

  1. realizację w formie stacjonarnej (kontaktowej) lub hybrydowej ćwiczeń, w tym klinicznych, wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem lub zapewnienia warunków symulowanych oraz zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, tylko dla studentów ostatnich roczników każdego poziomu studiów (I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich) na wszystkich kierunkach i formach kształcenia prowadzonych w j. polskim.

    Jednocześnie, przedłuża się do odwołania zawieszenie prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej na pozostałych latach studiów każdego poziomu, na wszystkich kierunkach i formach kształcenia prowadzonych w j. polskim.

  2. realizację praktyk wakacyjnych i śródrocznych na każdym roku i poziomie studiów, zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 161/2020 z dnia 08.09.2020 r. z późn. zm. Rektora SUM.

Zajęcia w formie kontaktowej winny być realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i panujących warunków epidemicznych.
Jednocześnie rekomenduje się monitorowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej SUM dot. dalszych wytycznych odnośnie realizacji zajęć dydaktycznych.

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

 

[Przesłano przez: Justyna Bula]

Uwaga

Sobotni dyżur Dziekanatu WNoZB 21.11.2020 r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż dyżur Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu w dniu jutrzejszym, tj. 21.11.2020 r. zostaje zawieszony w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach studiów przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość.

O kolejnych ewentualnych zmianach terminów sobotnich dyżurów będziemy Państwa informować na bieżąco.

zegar w stylu retro

Sobotni dyżur Dziekanatu WNoZB 14.11.2020 r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż dyżur Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu w dniu jutrzejszym, tj. 14.11.2020 r. zostaje zawieszony w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach studiów przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość.

O kolejnych ewentualnych zmianach terminów sobotnich dyżurów będziemy Państwa informować na bieżąco.