Wpisy

logo Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

X Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa

X OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA
Badania naukowe studentów w trosce o teraźniejszość i przyszłość

Informujemy, że Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku organizują X Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową Badania naukowe studentów w trosce o teraźniejszość i przyszłość.

Konferencja odbędzie się 23 kwietnia 2020 r. w auli Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2.

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych przez studenckie koła naukowe oraz studentów niezrzeszonych. Podjęta inicjatywa ma na celu potwierdzenie znaczenia działalności naukowej studentów dla teraźniejszego i przyszłego świata.
Ma stanowić zachętę dla kolejnych pokoleń do aktywności badawczej i kreowania praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych.

Studenci zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o zarejestrowanie się do dnia 25 marca 2020 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://forms.gle/wEDXDiM5QtnPXPAi7.

Szczegółowy program konferencji opublikowany jest na stronie internetowej https://mazowiecka.edu.pl/konferencje-i-sympozja/.


[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]

AWF Warszawa kogo

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców”.

W imieniu organizatorów Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców” serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu Studentów oraz ich Opiekunów. Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowia.

Konferencja odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego.

Obszary tematyczne: wychowanie fizyczne, sport, rekreacja, turystyka, rehabilitacja, sport osób niepełnosprawnych, adaptowana aktywność fizyczna, edukacja zdrowotna, kosmetologia.

Termin zgłoszenia udziału: do 20 marca 2020 r.  

Szczegóły znajdziecie Państwo pod adresem:
http://www.awf.edu.pl/wwf/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/ogolnopolska-konferencja-studenckich-kol-naukowych-2020

[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]

IV EDYCJA CYKLICZNEJ KONFERENCJI PRAWO A MEDYCYNA - plakat

IV EDYCJA CYKLICZNEJ KONFERENCJI PRAWO A MEDYCYNA

plakat IV edycji cyklicznej konferencji - prawo a medycyna

[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]

logo Uniwersytetu SUM

Zaproszenie na IX Ogólnopolską Studencką Konferencję Okulistyczną

Studenckie Towarzystwo Naukowe i Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego organizują IX Ogólnopolską Studencką Konferencję Okulistyczną, która odbędzie się 13 grudnia 2019 roku o godzinie 15:00 w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ulicy Ceglanej 35.

Organizatorzy zwracają uwagę, że w tym roku ocenie komisji konkursowej będą podlegały prace naukowe nienagrodzone wcześniej na innych konferencjach naukowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 listopada 2019r. o godzinie 23:59. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie wydarzenia. Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/1199572606905181/.

[Przesłano przez: Bożena Langner]