Wpisy

logo Uniwersytetu SUM

SZKOLENIE – Narodowy Program Zdrowia – 05.11.2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy,  że w dniu 05.11.2019 r., tj. wtorek, w Auli, przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu, odbędzie się szkolenie z zakresu Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, wskazujący zadania w obszarze przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, organizowane przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dla studentów I roku studiów stacjonarnych dla kierunków:

– Farmacja, Biotechnologia medyczna I stopnia, Biotechnologia medyczna II stopnia w godzinach 9.30 – 12.00,
– Analityka medyczna, Kosmetologia I stopnia,  Kosmetologia II stopnia w godzinach 12.30 – 15.30.

Z uwagi na odbywające się dla studentów wyżej wymienione szkolenie,  nastąpi zmiana terminu prowadzenia w tym dniu zajęć.

Nadmieniamy, iż obecność obowiązkowa dla studentów I roku, wszystkich kierunków.

 

[Przekazano przez: Agnieszka Rabikowska]

Innauguracja 2019/2020 - insygnia

Wręczenie Dyplomów Ukończenia Studiów – Aula 25.10.2019

Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu informuje, iż dnia 25 października 2019 r. o godz. 10:00, w Auli Wydziału na ul. Jedności 8 w Sosnowcu odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom kierunków: analityka medyczna, biotechnologia medyczna II°, kosmetologia II°, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2018/2019.

 

[Przesłano przez: Bernadeta Czopko]

Innauguracja 2019/2020 - insygnia

Studenci pierwszego roku studiów – WNoZ

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Zaprasza studentów pierwszego roku studiów – pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich  na spotkanie informacyjno – organizacyjne, które odbędzie się w dniu 26.09.2019 roku o godzinie 09.00  w auli A-3 im. Prof. W. Zahorskiego ul. Medyków 18 przy ul. Medyków 18 w Katowicach – Ligocie

 

[Przesłano przez: Katarzyna Kliszcz, Tatiana Wyciślik-Żurawska]

Podpis artystyczny

Dyplomatorium 12.04.2019 r. 10:00

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu informuje, iż dnia 12 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00, w Auli Wydziału na ul. Jedności 8 w Sosnowcu odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom kierunku farmacja, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2018/2019.


[Przesłano przez: Bernadeta Czopko]