Uprzejmie informujemy o zmianie sposobu logowania studentów do katalogu Biblioteki SUM (Primo).

Od dzisiaj tj. 22 sierpnia 2023 r. obowiązują następujące zasady logowania:

Login: adres email poczty studenckiej np. ,

Hasło: hasło do konta pocztowego w domenie @365.sum.edu.pl (hasło do Wirtualnej Uczelni)

Nie będzie możliwe dotychczasowe logowanie przy użyciu numeru albumu i hasła ustalonego w Bibliotece SUM.

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z dowolnym oddziałem Biblioteki lub z Biblioteką Główną pod numerem telefonu: 32 20 83 562.