WYDZIAŁOWA RADA
SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
WNMK-KATOWICE