kobieta siedząca przy biurku

Information for final year Students and this year’s Graduates

Szanowni Państwo,

poniżej przekazujemy informację otrzymaną z Università degli Studi del Molise:

” Università degli Studi del Molise is happy to announce the opening of the selections for the admission to the following PhD programmes, organized according to five different disciplinary fields:

PhD Programme in Biology and Applied Sciences,

PhD Programme in Ecology and Territory,

PhD Programme in Innovation and Management of Public Resources,

PhD Programme in Agriculture Technology and Biotechnology,

PhD Programme in Translational and Clinical Medicine;

Both Italian and foreign citizens are allowed to apply, provided that they hold a second cycle Master degree recognized as equivalent to those issued by European and Italian universities.

Application must be submitted on-line only, following the procedure described in the Call.

Admission and enrollment are conditional upon the passing of a selection process, which also includes an oral examination/interview.

Applications are open until 20 August 2020, 12.00pm (CEST).

We kindly ask your collaboration to let the news circulate among your graduate students interested in continuing their study abroad.
All the details, including the Official Call and its English translation, are available here, with specifications on the content of each Phd programme and information about special scholarships reserved to applicants holding a non-Italian Master degree.”

 

kobieta z dzwonkiem

Informacja dot. wyjazdu na staże w roku ak. 2019/2020 (dla Absolwentów)

Szanowni Absolwenci,

ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 i wynikające z tego problemy z realizacją wyjazdów na staże w bieżącym roku akademickim, termin realizacji staży, decyzją Komisji Europejskiej, został przedłużony z 12 do 18 miesięcy od daty zakończenia studiów.

kobieta z dzwonkiem

Informacja dot. wyjazdu na praktyki i staże (Rekrutacja 2019/2020)

Szanowni Studenci i Doktoranci,

ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 i wynikające z tego problemy z uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia na praktyki i staże przez zagraniczne instytucje, termin nadsyłania ww. potwierdzeń zostaje przedłużony do 60 dni od ogłoszenia wyników Rekrutacji.

kobieta z dzwonkiem

Ogłoszenie Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+

Szanowni Studenci i Doktoranci, ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzony stan epidemii spotkanie ze Studentami i Doktorantami zakwalifikowanymi do Programu Erasmus+ zostało przesunięte na termin, w którym będzie to możliwe. Termin spotkania zostanie ogłoszony, gdy będzie możliwość ustalenie jego daty. prof. dr hab. n. med. Jerzy JochemUczelniany Koordynator Programu Erasmus+