WYDZIAŁOWA RADA
SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
WNOZ – KATOWICE