WYDZIAŁOWA RADA
SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
WNOZK – KATOWICE