WYDZIAŁOWA RADA
SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
WNMZ – ZABRZE