Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne zwróciła się z zaproszeniem społeczności akademickiej SUM do udziału w bezpłatnym zdalnym kursie Filozofia i psychiatria dla kierunków medycznych. Kurs realizowany jest przez ww. Fundację w partnerstwie z Pracownią Filozofii Zdrowia Psychicznego w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy z Funduszy EOG.

Kurs dedykowany jest studentom kierunków lekarskich, pielęgniarskich, nauk o zdrowiu, psychologii klinicznej i pokrewnych oraz rezydentom i stażystom. Składa się z 15 spotkań online odbywających się we wtorki i środy w g. 17:30-19:00 między 12 września a 7 listopada, przy czym Fundacja wciąż przyjmuje zgłoszenia od osób zainteresowanych dołączeniem do Kursu.

Pełny program oraz informacja o rejestracji dostępne są na stronie internetowej: https://osfp.org.pl/kurs-filozofia-psychiatria-3ed/