KOMUNIKAT NR 3/ 2023 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK FARMACEUTYCZNYCH W SOSNOWCU Z DNIA 21.12.2023

w sprawie XLV Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich

UWAGA

Studenci V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku: farmacja i analityka medyczna oraz II roku studiów drugiego stopnia kierunku: kosmetologia i biotechnologia medyczna
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

uprzejmie informuję, że w dniu 19.01.2024 r., tj. piątek, w Auli przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu, o godz. 09.00. odbędzie się XLV Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich, organizowany przez Samorząd Studencki Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Podczas konkursu będą prezentowane prace magisterskie tegorocznych absolwentów kierunków:
farmacja, analityka medyczna.

Obecność podczas konkursu jest obowiązkowa.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. n. med. Robert Wojtyczka
Dziekan
Wydziału Nauk Farmaceutycznych
w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach