Podpis artystyczny

Dyplomatorium 12.04.2019 r. 10:00

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu informuje, iż dnia 12 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00, w Auli Wydziału na ul. Jedności 8 w Sosnowcu odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom kierunku farmacja, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2018/2019.


[Przesłano przez: Bernadeta Czopko]