Wprowadzone przez mchabior

Komunikat dotyczący komentarzy na fanpage’u „ŚUMemes”

Nawiązując do licznych komentarzy zamieszczonych na fanpagu „ŚUMemes”, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wywołany do odpowiedzi stanowczo podkreśla, że nie popiera zachowań nagannych i nieetycznych nauczycieli akademickich. Niemniej wobec braku zgłaszanych skarg Rektorowi i jego Zastępcom niemożliwym jest przeprowadzenie szczegółowych postępowań wyjaśniających, a wnioski płynące z komentarzy mogą jedynie stanowić źródło informacji o charakterze opiniodawczym. […]

Komunikat w sprawie realizacji praktyk zawodowych w aptekach

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 26.03.2020 r. do studentów kierunku farmacja w sprawie realizacji praktyk zawodowych w aptekach W związku z sytuacją sanitarno-epidemiczną, działając w oparciu o § 3 ust. 3 Zarządzenia Rektora Nr 42/2020 z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu […]

KOMUNIKAT JM REKTORA SUM W SPRAWIE WOLONTARIATU STUDENTÓW

Drodzy studenci, w związku z wyjątkową sytuacją w Polsce Ministrowie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Zdrowia zaapelowali do Uczelni o udzielenie wsparcia w walce z koronawirusem przez studentów ostatnich lat studiów, w szczególności studentów 4 – 6 roku kierunku lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego, jak również studentów ostatniego roku ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, farmacji i analityki medycznej. Jako […]

Przerwa w dostępie do U10 (Wirtualnej Uczelni)

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością zainstalowania pilnych uaktualnień w systemie Wirtualnej Uczelni związanych z obsługą protokołów oraz wprowadzania ocen, w godzinach od 10.30 – 12.00 (02.03.2020) brak będzie możliwości korzystania z systemu. Z utrudnienia przepraszamy.

Virtual University

We are pleased to inform you that on 27.09.2019 the service of the new Virtual Dean’s Office was launched. It is a part of the Uczelnia10 system currently implemented in our University, designed for comprehensive support of teaching processes. If you encounter any difficulties, please report them to – if an error occurs, we […]