Podpis artystyczny

XLI Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich.

O G Ł O S Z E N I E

Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu uprzejmie informuje studentów V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku: farmacja i analityka medyczna oraz II roku studiów drugiego stopnia kierunku: kosmetologia i biotechnologia medyczna, że dnia 22 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w auli Wydziału na ul. Jedności 8 w Sosnowcu odbędzie się XLI Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich.

O B E C N O Ś Ć    O B O W I Ą Z K O W A

[Przesłano przez: Ewa Jasiejko]