Wprowadzone przez Jacek Podżorski

Komunikat nr 4/2020 Rektora SUM w Katowicach.

Szanowni Państwo, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia […]

Systemy jakości i akredytacja laboratoriów – Analityka medyczna

Zgodnie z Zarządzeniem nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 r., Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w sprawie: wprowadzenia Zasad przeprowadzania egzaminu/zaliczenia pisemnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, ustalone przez Prorektora ds. Studiów i studentów w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uprzejmie informuję […]

Wstęp do biotechnologii leków – BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

KOLOKWIA zaliczeniowe z przedmiotu „Wstęp do biotechnologii leków” dla studentów II roku I stopnia kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA KOLOKWIUM zaliczeniowe z materiału prezentowanego w ramach wykładów z przedmiotu „Wstęp do biotechnologii leków” dla studentów II roku I stopnia kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, odbędzie się w dniu 29.05.2020r., o godzinie 12.30. KOLOKWIUM zaliczeniowe z materiału prezentowanego w ramach […]

Do studentów IV roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu.

Informujemy, że egzamin testowy z przedmiotu Dermatologia, odbędzie się w dniu 25.05.2020 r. o godzinie 9.00. Test egzaminacyjny odbędzie się na Platformie Elearningowej SUM-Stream / Wydział nauk Medycznych w Zabrzu/ testy elektroniczne/Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Dermatologii i Alergologii, prowadzący: Ewa Hadas/ Test Dermatologia 2020 25.05.2020/ Adres platformy: https://elearning-stream.sum.edu.pl Egzamin będzie zawierał 100 pytań, […]

Dr hab. n. med. Brygida Adamek konsultantem wojewódzkim w dziedzinie epidemiologii

Dr hab. n. med. Brygida Adamek, Kierownik Katedry i Zakładu Podstawowych Nauk Medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, została powołana do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie epidemiologii. Pani Docent jest lekarzem, specjalistą w zakresie chorób zakaźnych. Pracę zawodową i naukowo-dydaktyczną rozpoczęła w 1990 roku w Klinice Chorób Zakaźnych ówczesnego […]