Wprowadzone przez Jacek Podżorski

Komunikat nr 4/2020 Rektora SUM w Katowicach.

Szanowni Państwo, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i […]