Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z Zarządzeniem nr 42/2020 z dnia 11.03.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 wśród członków wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dniem 11 marca 2020 r. od godziny 10.00 do dnia 29 marca br. zostaje zawieszone prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów.

Ponadto:

  • odwołano wszelkie konferencje i imprezy/wydarzenia organizowane przez SUM oraz zewnętrzne organizowane przez jednostki Uczelni,
  • zawieszono zagraniczne wyjazdy służbowe oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, studentów i doktorantów SUM,
  • wstrzymano przyjazdy do SUM gości zagranicznych,
  • wprowadzono zakaz odwiedzin w Domach Studenckich przez osoby odwiedzające oraz wstrzymano  zakwaterowanie nowych osób.

Uprzejmie prosimy  o zapoznanie się z treścią zarządzenia oraz o bieżące monitorowanie strony internetowej Uczelni i zapoznawanie się z wydawanymi na bieżąco komunikatami.

[Przesłano przez: Justyna Skolik]