Kobieta czytająca ogłoszenie

„Bezpieczne Praktyki i Środowisko ” – bezpłatne i certyfikowane kursy on-line.

Informujemy, że Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami, realizuje program edukacyjny skierowany do studentów uczelni wyższych.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie w formie kursów on-line wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy.

Kursy, które odbędą się 7-8 i 14-15 grudnia 2022 r. prowadzone są przez specjalistów i praktyków z: Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Rejestracja uczestników kursów odbywa się za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie https://bezpiecznepraktyki.pl/#registration-form

Dodatkowe informacje wraz z harmonogramem kursu znajdują się pod linkiem: https://bezpiecznepraktyki.pl/

logo SUM

KOMUNIKAT NR 1 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 28.11.2022 r.

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu kolejnego naboru aptek do prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych studentów VI roku kierunku farmacja. Kierownicy bądź właściciele aptek – wyłącznie z województwa śląskiego – zainteresowani przyjęciem studenta na obowiązkową praktykę zawodową, przygotowującą do wykonywania zawodu, powinni zgłosić swoją aptekę, postępując zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  1. Zapoznać się z Regulaminem odbywania sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece, w ramach programu studiów jednolitych magisterskich na kierunku farmacja Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
  2. Dostarczyć w oryginale – osobiście lub drogą pocztową – do Dziekanatu Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM dokument Zgłoszenie Apteki w terminie do dnia 31.12.2022 r.

Adres do korespondencji:

Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

  1. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec

z dopiskiem Zgłoszenie Apteki

Apteki zostaną wpisane na listę aptek stażowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, która zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu.

Studenci, po uzgodnieniu terminu oraz uzyskaniu zgody kierownika apteki, kierowani będą do apteki celem odbycia sześciomiesięcznej praktyki zawodowej.

Warunkiem niezbędnym do prowadzenia sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece jest uzyskanie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i Okręgowej Izby Aptekarskiej na podstawie wniosku złożonego przez Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM.

WAŻNE! W przypadku złożenia Zgłoszenia Apteki w roku ubiegłym nie należy składać dokumentu kolejny raz.

Załączniki:

logo SUM

Składanie formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w wyborach uzupełniających

Komunikat Nr 1/2022

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

oraz

Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej WNZK

z dnia 23 listopada 2022 r.

 

Dotyczy: składania formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w wyborach uzupełniających z grupy nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami Uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

działając w oparciu o § 11 oraz § 20 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024  Uczelniana Komisja Wyborcza podaje, że miejscem w którym należy składać podpisany formularz zgłoszeniowy kandydata jest:

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Medyków 12, 40-752 Katowice, pok. 117

Formularz zgłoszeniowy aktywny będzie od 1 grudnia 2022 r. do 2 grudnia 2022  r. do godz. 14.00. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Kalendarzem Wyborów wydrukowane
i podpisane zgłoszenia należy składać w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 2 grudnia 2022 r.
w godzinach od 9.00 do 14.00. Zgłoszenie uznaje się za złożone w terminie, jeżeli zostało ono dostarczone przed jego upływem do Komisji Wyborczej.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z Art. 30 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. w uczelni publicznej ta sama osoba może być członkiem Senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab.n.med. Karolina Sieroń

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab.n.med. Jolanta Zalejska-Fiolka

Załacznik – Pobierz plik PDF

logo SUM

Nowe zasady przygotowania, redagowania i obrony prac licencjackich 2022-2023

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami.

Załącznik:
-Nowe zasady przygotowania, redagowania i obrony prac licencjackich 2022-2023 – plik PDF

studenci na zajęciach

„STUDENCI DLA ZDROWIA”

Informujemy, że Niezależne Zrzeszenie Studentów stworzyło akcję #StudenciDlaZdrowia, która ma na celu promowanie dbania o swoje zdrowie psychiczne oraz fizyczne.

Aktualne działania zrzeszenia to cykl webinarów poruszających tematykę zagadnień związanych
z szeroko pojętego well-being.

Najbliższe wydarzenie, którego tematem będą zaburzenia odżywiania  odbędzie się 29.11.2022 r.
o godzinie 18:00 na żywo poprzez platformę Facebook inicjatywy „Studenci Dla Zdrowia” pod adresem: https://www.facebook.com/nzsorg/. Prelegentką niniejszego wydarzenia będzie  – doświadczony psycholog Pani Renata Chronowska.

Dodatkowo, studenci mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych
z wykwalifikowanymi specjalistami w formie on-line za pośrednictwem platformy dostępnej na stronie: https://nzs.org.pl/konsultacje2022/