logo SUM

Projekt Aktywni pełno-sprawni specjaliści na rynku pracy Śląska, Małopolski i Podkarpacia” dla osób z niepełnosprawnościami będących absolwentami lub studentami ostatniego lub przedostatniego semestru studiów

Informujemy, że Fundacja KUŹNIA TALENTÓW (Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 1) rozpoczęła realizację projektu Aktywni pełno-sprawni specjaliści na rynku pracy Śląska, Małopolski i Podkarpacia skierowanego do osób z niepełnosprawnościami będących absolwentami szkoły wyższej lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej, zamieszkujących województwa: śląskie, małopolskie i podkarpackie.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

-doradztwo zawodowe IPD (1 spotkanie x 4h),
-specjalistyczne szkolenie komputerowe  AutoCAD (60 h / 1 gr.),
-staże realizowane w regionalnych zakładach pracy na obszarze Śląska, Małopolski i Podkarpacia – dla chętnych osób,
-indywidualne pośrednictwo pracy (2 spotkania x 4 h)

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

-osoba z niepełnosprawnością – weryfikacja na podstawie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

-student ostatniego/przedostatniego semestru nauki w szkole wyższej- weryfikacja na podstawie legitymacji, lub absolwent, który ukończył szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskał absolutorium) i posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu,

-miejsce zamieszkania na obszarze województw: śląskiego / małopolskiego / podkarpackiego- weryfikacja na podstawie oświadczenia (dowód os. do wglądu).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z Panią Patrycją Murdzek, specjalistą ds. projektów unijnych (e-mail: , tel. 533 327 021).