INTERNATIONAL CONGRESS OF YOUNG MEDICAL SCIENTISTS

Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu organizuje 23rd International Congress of Young Medical Scientists, która odbędzie się w formie stacjonarnej w dniach 25-27.05.2023 r. w Poznaniu.

Wydarzenie ma charakter międzynarodowy, zrzeszając co roku około 300 studentów z całej Europy oraz wielu szanowanych, wybitnych ekspertów w dziedzinach nauk biomedycznych.

W ramach konferencji odbędą się sesje studenckie, sesja doktorantów, warsztaty oraz sesja plenerowa – Golden Session.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://stn.ump.edu.pl/wydarzenia/international-congress-of-young-medical-scientists/