logo SUM

Obowiązek założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS !

Szanowni Państwo,

informujemy, że do 30 grudnia 2022 r. płatnicy składek ZUS mieli obowiązek założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Obowiązek dotyczy również studentów obcojęzycznych, którzy posiadają konta płatnika składek w ZUS, ponieważ podlegają ubezpieczeniu zdrowotnego na podstawie umowy z NFZ.

Poniżej instrukcja dotycząca założenia profilu PUE ZUS:

 1. Wejdź na stronę www.zus.pl i kliknij przycisk [Zarejestruj w PUE] (na górze strony).
 2. Wybierz, dla kogo zakładasz profil – do wyboru jest rejestracja: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm]. Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, wpisz również NIP.
 3. Wybierz sposób rejestracji:
 4. za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),
 5. za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 6. za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków na www.zus.pl)
 7. samodzielnie wypełnij formularz rejestracji.
 8. Jeśli rejestrujesz się za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.
 9. Jeśli skorzystasz z formularza rejestracji i wybierzesz przycisk [DO REJESTRACJI], wypełnij wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji musisz też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania:

 1. szczegółowe informacje dostępne są w Aktualnościach z 13.10.2022r. na stronie http://www.zus.pl ;
 2. możecie Państwo skorzystać z infolinii 22 560 16 00.  Konsultanci dostępni są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00;
 3. istnieje możliwość skorzystania z e-wizyty. Szczegółowe informacje o e-wizycie dostępne są na stronie:  https://www.zus.pl/e-wizyta;
logo SUM

Projekt Aktywni pełno-sprawni specjaliści na rynku pracy Śląska, Małopolski i Podkarpacia” dla osób z niepełnosprawnościami będących absolwentami lub studentami ostatniego lub przedostatniego semestru studiów

Informujemy, że Fundacja KUŹNIA TALENTÓW (Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 1) rozpoczęła realizację projektu Aktywni pełno-sprawni specjaliści na rynku pracy Śląska, Małopolski i Podkarpacia skierowanego do osób z niepełnosprawnościami będących absolwentami szkoły wyższej lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej, zamieszkujących województwa: śląskie, małopolskie i podkarpackie.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

-doradztwo zawodowe IPD (1 spotkanie x 4h),
-specjalistyczne szkolenie komputerowe  AutoCAD (60 h / 1 gr.),
-staże realizowane w regionalnych zakładach pracy na obszarze Śląska, Małopolski i Podkarpacia – dla chętnych osób,
-indywidualne pośrednictwo pracy (2 spotkania x 4 h)

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

-osoba z niepełnosprawnością – weryfikacja na podstawie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

-student ostatniego/przedostatniego semestru nauki w szkole wyższej- weryfikacja na podstawie legitymacji, lub absolwent, który ukończył szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskał absolutorium) i posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu,

-miejsce zamieszkania na obszarze województw: śląskiego / małopolskiego / podkarpackiego- weryfikacja na podstawie oświadczenia (dowód os. do wglądu).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z Panią Patrycją Murdzek, specjalistą ds. projektów unijnych (e-mail: , tel. 533 327 021).