UWAGA STUDENCI !

Informujemy, iż zostały zawarte kolejne Umowy ramowe w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a:

  • Nowym Szpitalem w Olkuszu Sp. z o.o., ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz,
  • Szpitalem Miejskim w Tychach Sp. z o.o., ul. Cicha 27, 43-100 Tychy,

Dodatkowo informujemy, że z przyczyn lokalowo-organizacyjnych Szpital Miejski w Tychach Sp. z o.o. ma możliwość przyjmowania jednoczasowo najwyżej 2 studentów jednej specjalności.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.


Dane wysyłającego:
Marta Kłak-Próżny