Pierwsze posiedzenie Uczelnianej Komisji Stypendialnej odbędzie się w połowie listopada.”