Immartykulacja_2023_WNMZ
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

zaprasza Studentów I roku WNMZ
na Immatrykulację oraz spotkanie z Władzami Wydziału,
które odbędzie się
5 października 2023 r.

godz. 8:00     Studenci kierunku lekarskiego (A – Ł)

godz. 9:30 Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego

godz. 11:00 Studenci kierunku lekarskiego (M – Ź)

godz. 12:30 Studenci kierunku Ratownictwo medyczne

godz. 14:00 Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego prowadzonego w języku angielskim

Zabrze, Pl. Traugutta 2
IV piętro, sala 420