UWAGA STUDENCI!

Studenci, którzy w roku akademickim 2023/2024 rozpoczynają studia, mają obowiązek odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy za pośrednictwem kursu udostępnionego na platformie https://elearning-stream.sum.edu.pl/login/index.php

Szkolenia dotyczą nw. grup:

·         studentów I i II stopnia

·         studentów jednolitych studiów magisterskich

·         studentów studiów podyplomowych

·         doktorantów.

Zaliczenie szkolenia wymaga:

1.    Zapoznania się z prezentacją

2.    Rozwiązania testu

3.    Zatwierdzenie oświadczenia.

UWAGA:

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy uzupełnić do dnia 31.10.2023r.

Logowanie:
https://elearning-stream.sum.edu.pl/login/index.php

Jak się logować?
Loginem do platformy elearningowej jest numer albumu poprzedzony literą „s” (studenci) lub „d” (doktoranci) w połączeniu z domeną @365.sum.edu.pl

Przykładowo logowanie dla studenta o numerze indeksu 12345:
Login:  
Hasło: **************

Klucz do kursu: SBHP2021

Aby zmienić hasło należy wejść na stronę https://u10.sum.edu.pl/ , kliknąć na link „Odzyskiwanie hasła” i postępować zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie.

INFORMATION FOR STUDENTS ON ENGLISH-LANGUAGE COURSES:
How to login in?
The login to the Elearning Platform (and Virtual University) is
the album number preceded by the letter „s” (students) or „d” (PhD
students) in conjunction with the domain @365.sum.edu.pl So for a
student with album
number 12345 the login looks like this:

Password : ABHP2021
Login and password are common for e-learning platforms, Virtual
University and MS Teams

Changing password: Go to https://u10.sum.edu.pl [1 [1]] and select
the „Password recovery” option and following the steps required by the
system

Links:
——
[1] https://u10.sum.edu.pl/


Dane wysyłającego:
Magdalena Gągor-Dziadek