Uprzejmie informujemy, że na mocy Zarządzenia 139/2023 z dnia 03.10.2023 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: ogłoszenia „dnia rektorskiego” w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, dzień 9.10.2023 r. został ogłoszony „dniem rektorskim” wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich lat i kierunków studiów i doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.


Przesłano przez: Daria Brückner