Komunikat nr 1 (11.09.2023)

Miejsce obrad:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (oraz symultanicznie online) Termin: 23-24 listopada 2023

Główne cele: 
prezentacja tematyki prac Młodych Naukowców, zarówno prac badawczych, jak i przeglądowych; – wygłoszenie referatu lub/i prezentacja posteru;

  • udział w wykładach zaproszonych prelegentów; – publikacja dwóch artykułów (monografie), oraz streszczenia referatu/posteru (materiały konferencyjne), (numery ISBN);
  • autorzy najlepszych prac z nauk przyrodniczych otrzymają propozycję publikacji w czasopiśmie naukowym „Przegląd Hodowlany”, ISSN 0137-4214 (20punktów);
  • w głosowaniu publiczności wyłonimy trzy najlepsze prezentacje, które zostaną nagrodzone kartami podarunkowymi;
  • integracja środowiska i interdyscyplinarna wymiana doświadczeń; – nawiązanie nowych kontaktów interpersonalnych oraz współpracy między jednostkami naukowymi.

Podejmowane tematy prac:

– nauki przyrodnicze: nauki o ziemi, biologia, chemia, fizyka, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo, ogrodnictwo, medycyna, anatomia, biochemia, biofizyka itp.;
– nauki inżynieryjne i techniczne: architektura, urbanistyka, budownictwo, geodezja i kartografia, elektronika, elektrotechnika, mechanika, mechanizacja, inżynieria techniczna, materiałowa, produkcji, rolnicza, górnictwo, telekomunikacja, transport, itp.
– nauki humanistyczne i społeczne: filozofia, historia, kulturoznawstwo, pedagogika, politologia, kulturoznawstwo, psychologia, socjologia, religioznawstwo, teologia, ekonomia, prawo, nauki o rodzinie itp.

Dla kogo:

doktoranci, zarówno z otwartym jak i bez otwartego przewodu doktorskiego; młodzi naukowcy z tytułem doktora, studenci i magistranci chcących już teraz budować swój dorobek naukowy, by kontynuować naukę na studiach doktoranckich (wystąpienia/plakaty/publikacje).

Terminarz:
Przyjmowanie zgłoszeń – od 11 września 2023 do 20 października 2023 27.10.2023 – termin przysłania streszczenia wystąpienia/plakatu na adres (plik *.doc/docx) 10.11.2023 – termin przysłania prezentacji Power Point do referatu 20.11.2023 – orientacyjny termin przesłania drogą elektroniczną II komunikatu – harmonogramu 15.12.2023 – termin przysłania pierwszego artykułu (*.doc); 31.12.2023 – termin przysłania drugiego artykułu (*.doc)

Publikacje:
Każdy uczestnik ma prawo wygłosić referat lub zaprezentować poster.
Każdy uczestnik ma prawo (nie obowiązek) opublikować 3 prace:

  • Streszczenie w Materiałach Konferencyjnych (ISBN), tytuł: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce
  • Materiały Konferencyjne – jesień 2023
  • Dwa artykuły/rozdziały w monografii (ISBN), tytuł: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce

Warunkiem publikacji jest nadesłanie wymaganych plików do dnia 15 i 31 grudnia, w tym tekstu pracy spełniającego wymagania redakcyjne oraz otrzymanie pozytywnej recenzji. Prace zostaną wydane orientacyjnie w maju 2024 roku.

Koszt udziału:

forma stacjonarna
490zł (brutto) – udział czynny w dwóch dniach konferencji;
350zł (brutto) – udział czynny w jednym dniu konferencji;
350zł (brutto) – udział bierny (2 dni, bez prezentacji).
forma online
440zł (brutto) – udział czynny w dwóch dniach konferencji;
350zł (brutto) – udział czynny w jednym dniu konferencji;
350zł (brutto) – udział bierny (2 dni, bez prezentacji).

Koszt dodatkowego plakatu lub referatu to 170zł (brutto), drukowana monografia to 60zł (brutto z wysyłką),
drukowane Materiały Konferencyjne to 60zł (brutto z wysyłką).

Zgłoszenie:
formularz do pobrania na: www.mlodzinaukowcy.com; należy przesłać na adres

Informacje:
każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa za każdy referat/plakat. W skład komitetu naukowego konferencji wchodzą zarówno młodzi doktorzy, jak również samodzielni pracownicy naukowi.

Szczegóły dostępne na www.mlodzinaukowcy.com
Wydawnictwo ‘Młodzi Naukowcy’


Przesłano przez:
Justyna Kandzia