W dniach 16 – 21 października prof. dr hab. n.med. i n. o zdr. Katarzyna Komosińska-Vassev, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej oraz prof. dr hab.n. farm. Paweł Olczyk, kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu odbyli wizytę studyjną w Uniwersytecie Medycznym w Warnie, uczestnicząc – na zaproszenie Dziekana Wydziału Farmaceutycznego MU Varna – w obchodach 15-lecia Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Warnie, połączonych z odbywającym się wówczas 8th International Partnerships Forum, podczas którego prof. Komosińska-Vassev przedstawiła dotychczasowe wspólne działania, dotyczące współpracy na poziomie edukacyjnym i naukowym między instytucjami w podejmowaniu wspólnych wysiłków na rzecz rozwoju naukowego obu instytucji.

Ponadto, w ramach działań związanych z realizacją warunków obowiązującej umowy bilateralnej pomiędzy Śląskiem Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, a Uniwersytetem Medycznym w Warnie – odbyło się spotkanie dotyczące omówienia etapów realizacji grantu badawczego “Medical University – Varna: Enhancement of Translational Excellence Achievement in Medicine (MUVE-TEAM)” finansowanego przez the European Union NextGenerationEU (project № BG-RRP-2.004-0009-C02), w realizacji którego prof. Katarzyna Komosińska-Vassev oraz prof. Paweł Olczyk są członkami grupy badawczej, zajmującej się realizacją zadania „Produkty naturalne dla innowacyjnej medycyny prewencyjnej i zdrowia”, na potrzeby którego grupa uzyskała dofinansowanie 2 000 000 BGN, czyli ok. 1 000 000 EUR. Celem projektu jest identyfikacja bioaktywnych substancji pochodzenia naturalnego przydatnych w kontroli i zapobieganiu zespołowi metabolicznemu i związanym z nim schorzeniom przewlekłym, poprzez ocenę i monitorowanie biomarkerów molekularnych”.

W trakcie spotkań omówiono również możliwości realizacji kolejnych wspólnych projektów badawczych.


Wysyłający: Aneta Roślicka