Symbolic miniature of specific dean's office

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa