IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przy współpracy ze Stowarzyszeniem “STOP Nielegalnym Farmaceutykom”, Uniwersytetem Jagiellońskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Konferencja jest organizowana w ramach Światowego Tygodnia Walki ze Sfałszowanymi Lekami i ma za zadanie pogłębianie tematyki walki z przestępczością farmaceutyczną. Wydarzenie koordynowane będzie z Poznania, który posiada długoletnią tradycję w zakresie analityki farmaceuty cznej. Zapraszamy do współpracy potencjalnych uczestników konferencji – przedstawicieli organów ścigania, urzędników, naukowców z Wydziałów Farmaceutycznych, przedstawicieli Samorządów Aptekarskich i Samorządów Lekarskich, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich zainteresowanych walką z przestępczością farmaceutyczną.

kliknij aby się zarejestrować

Kontakt z koordynatorem:

Broszura w PDF


Dane wysyłającego:
Aneta Roślicka