Informujemy, że została wprowadzona możliwość ubiegania się w roku akademickim 2023/2024 o dofinansowanie zakupu dostępu do platformy edukacyjnej przygotowującej do lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i lekarsko-dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK).
Z możliwości tej skorzystać mogą studenci VI roku studiów kierunku lekarskiego i V roku studiów kierunku lekarsko-dentystycznego, którzy uzyskają wynik egzaminu LEK/LDEK  minimum na poziomie 85%.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie w Dziale ds. Studenckich SUM
w Katowicach:

  • wniosku o uzyskanie dofinansowania, wraz z klauzulą informacyjną SUM oraz fakturą imienną
    lub innym dowodem zakupu dostępu do platform edukacyjnych LEK/LDEK w terminie do dnia ukończenia studiów oraz
  • kopii świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (oryginał do wglądu) w terminie do dnia 30 października 2024 r.

Pobierz wniosek tutaj:
Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2


Dane wysyłającego:
Marta Kłak-Próżny