Informujemy, że Rada Powiatu Leżajskiego ogłosiła nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2023/2024 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Stypendium w wysokości do  2.500 zł brutto miesięcznie, przyznawane jest studentom na okres 9 miesięcy na każdym roku studiów, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

  • są studentami IV, V lub VI roku studiów kierunku lekarskiego;
  • zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia, po zakończeniu stażu podyplomowego,
    w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej,
    w wybranej specjalizacji lekarskiej z listy specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ
    w Leżajsku wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków, przez okres:

– 2 lat, gdy student pobiera stypendium od VI roku studiów,

– 3 lat, gdy student pobiera stypendium od V roku studiów,

– 4 lat, gdy student pobiera stypendium od IV roku studiów.

Wniosek o przyznanie stypendium zainteresowany student składa w terminie do 15 lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi dokumentami są dostępne w zakładce „Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego”, na stronie powiatu: https://www.starostwo.lezajsk.pl/ .

_________________
Dane wysyłającego
Dominika Dróżdż