Erasmus+ Rekrutacja / Recruitment

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+

Działając na podstawie §1 ust. 4 Regulamin naboru i zasad wyjazdów studentów, doktorantów

i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach Programu Erasmus+, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Programu Erasmus+ ogłasza termin rekrutacji na:

– wyjazdy studentów i doktorantów na studia w roku akademickim 2024/2025;
– wyjazdy studentów i doktorantów na praktyki wakacyjne w roku akademickim 2023/2024 oraz praktyki absolwenckie w roku akademickim 2024/2025.

Dokumenty, o których mowa w §4 ust. 1 Regulamin naboru i zasad wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach Programu Erasmus winny zostać złożone w jednym egzemplarzu we właściwym Dziekanacie/Kolegium Szkoły Doktorskiej w terminie od 5 lutego 2024 r. do 4 marca 2024 r.

Regulamin, poradnik rekrutacyjny (wyjazdy na studia) || poradnik rekrutacyjny (wyjazdy na praktyki) oraz wymagane do złożenia dokumenty dostępne są na stronie internetowej: https://student.sum.edu.pl/outgoing-students/

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej https://student.sum.edu.pl/category/erasmus/ w terminie 30 dniu od zakończenia rekrutacji.

Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres e-mail

 

 

Announcement of the University Recruitment Committee for the Erasmus+ Programme

Acting on the basis of §1, item 4, of the Rules and Regulations Governing the Recruitment of Students, Doctoral Students and Staff of the Medical University of Silesia, Katowice for Mobility under the Erasmus+ Programme  the University Recruitment Committee for the Erasmus+ Programme announces the recruitment process for mobility of:

– students and doctoral students – mobility for studies in the academic year 2024/2025;
– students and doctoral students – mobility for summer traineeships in the academic year 2023/2024 and for graduate traineeships in the academic year 2024/2025.

The documents referred to in §4, item 1 of the Rules and Regulations Governing the Recruitment of Students, Doctoral Students and Staff of the Medical University of Silesia, Katowice for Mobility under the Erasmus+ Programme  should be submitted in one copy to the proper Dean’s Office between February 5th, 2024 and March 4th, 2024.

Rules, recruitment guide (mobility for studies) || recruitment guide (mobility for traineeship) and documents required for submission can be downloaded at: https://student.sum.edu.pl/outgoing-students/

The results will be announced within 30 days of the end of the recruitment on the website: https://student.sum.edu.pl/category/erasmus/

Please send any questions to the e-mail address