Informujemy, że Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2023/2024 dla studentów kształcących się na kierunkach  lekarskim i pielęgniarstwo.

Stypendium – kierunek pielęgniarstwo:

– w wysokości  1.000 zł miesięcznie, przyznawane jest na okres 4 miesięcy tj.
od 01 marca 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., studentom którzy spełnią łącznie następujące warunki:

 • są studentami III roku studiów pierwszego stopnia lub I i II roku studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo;
 • nie powtarzają roku, na którym ubiegają się o przyznanie stypendium;
 • nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego
  i rodzicielskiego;
 • zobowiążą się do podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarki (pielęgniarza) w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów na okres co najmniej 3 lat, do którego nie wlicza się okresu usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.

Stypendium – kierunek lekarski:

– w wysokości  2.000 zł miesięcznie, przyznawane jest na okres 4 miesięcy tj.
od 01 marca 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., studentom którzy spełnią łącznie następujące warunki:

 • są studentami V albo VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim;
 • nie powtarzają roku, na którym ubiegają się o przyznanie stypendium;
 • nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego
  i rodzicielskiego;
 • zobowiążą się do odbycia stażu a następnie podjęcia pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium, w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie.

Wniosek o przyznanie stypendium zainteresowany student składa w terminie do 28 lutego 2024 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi dokumentami są dostępne w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia” na stronie powiatu: https://bip.powiat-wloszczowa.pl .

Dane wysyłającego
Dominika Dróżdż